📢 ลงทะเบียน 3 กุมภาพันธ์ 2566 – 15 พฤษภาคม 2566

ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ Facebook แฟนเพจ Thailand Green Mech

Line official: @thailandgreenmech

หากมีข้อสงสัย E-mail: gogreenmech@hotmail.com

ดาวน์โหลดใบสมัคร Thailand GreenMech 2023