การแข่งขัน

15Jan/24

ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน Thailand GreenMech Contest 2024 ดาวน์โหลดใบสมัคร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
จัดการแข่งขัน การเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานผ่านกิจกรรมการสร้างโครงงานด้านวิศวกรรมและพลังงานสะอาด (Problem-based and Project Based learning PBL)
ลงทะเบียนออนไลน์ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 – 1 มีนาคม 2567
ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ Facebook แฟนเพจ Thailand Green Mech

03Feb/23

THAILAND GREENMECH CONTEST 2023 ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานผ่านกิจกรรมการสร้างโครงงาน ด้านวิศวกรรมและพลังงานสะอาด

📢 ลงทะเบียน 3 กุมภาพันธ์ 2566 – 15 พฤษภาคม 2566 ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ Facebook แฟนเพจ Thailand Green Mech Line official: @thailandgreenmech หากมีข้อสงสัย E-mail: gogreenmech@hotmail.com ดาวน์โหลดใบสมัคร Thailand GreenMech 2023

20May/22

ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติ ในรายการแข่งขัน WORLD GREENMECH CONTEST 2022 ในรูปแบบออนไลน์

ดาวน์โหลดใบสมัคร ข้อมูลการลงทะเบียน
ลงทะเบียน 1-30 มิถุนายน 2022 ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ Facebook แฟนเพจ Thailand Green Mech
และ Line official: @thailandgreenmech หรือหากมีข้อสงสัย E-mail: gogreenmech@hotmail.com

11Jun/19

ประกาศแผนผังสนามแข่งขัน

ประกาศแผนผังสนามแข่งขัน ของแต่ละทีม สามารถตรวจสอบตำแหน่งของแต่ละทีม เพื่อสะดวกในการเข้าพื้นที่สนามแข่งนะคะ ดาวน์โหลด แผนผังสนามแข่ง  

10Jun/19

ประกาศรางวัล THAILAND GREEN MECH 2019

ประกาศ รายชื่อรางวัล การแข่งขันออกแบบนวัตกรรม เทคโนโลยี พื้นฐานวิศวกรรม และพลังงานสะอาด Thailand Green Mech Contest 2019 และ การแข่งขัน ระบบอัตโนมัติควบคุมด้วยไมโครบิต (Robot for Smart Energy Project Competition) ประจำปี 2019  รางวัลมีทั้งสิ้น 57 รางวัล  มูลค่า 1,632,200  บาท  มาลุ้นกันวันที่ 15 มิถุนายนนี้ นะค่ะRead More…

04Mar/19

Robot for Smart Energy

ประกาศรายการแข่งขันเพิ่มเติม ระบบอัตโนมัติควบคุมด้วยไมโครบิต Robot for Smart Energy Project Competition แนวความคิด เป็นการประยุกต์ใช้ ระบบการควบคุม การเขียนโปรแกรมเพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ตรวจวัดและอุปกรณ์ขับเคลื่อน ผ่านสมการ หรือเงื่อนไข เพื่อให้เกิดการท างานอัตโนมัติ หรือเพื่อให้เกิด การท างาน การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสามารถจ าลองระบบควบคุม ระบบการใช้พลังงาน ตามสภาพความเป็นจริงได้ตามต้องการ ระดับการแข่งขัน แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 1. ระดับประถมศึกษา 2. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 3.Read More…

02Feb/19

THAILAND GREEN MECH CONTEST 2019

ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน “การออกแบบนวัตกรรม เทคโนโลยีพื้นฐานวิศวกรรม และพลังงานสะอาด “Thailand Green Mech Contest 2019 ” ในวันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนบุรี จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมกับ บริษัท ภาดา เอ็ดดูเคชั่น จำกัด เพื่อคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขัน “2019 Green Mech World andRead More…

14Jun/18

แผนผังที่นั่งประจำกลุ่ม

น้องๆนักเรียนและอาจารย์ผู้ควบคุมทีมทุกท่าน สามารถตรวจสอบแผนผังที่นั่งประจำกลุ่ม ได้จาก link ด้านล่างนะค่ะ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเข้างาน ***แผนผังที่นั่งประจำกลุ่ม ดาวน์โหลด