รูปกิจกรรม

19Aug/15

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ร่วมเปิดประสบการณ์กับเด็กๆ ในกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์