ลงทะเบียนออนไลน์ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 – 1 มีนาคม 2567
ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ Facebook แฟนเพจ Thailand Green Mech

Line official: @thailandgreenmech
หากมีข้อสงสัย E-mail: gogreenmech@hotmail.com

ดาวน์โหลดใบสมัคร Thailand GreenMech 2024
แบบฟอร์มลงทะเบียนการแข่งขัน Thailand GreenMech Contest 2024 (google.com)
กติกาการแข่งขัน Thailand GreenMech 2024 – Google ไดรฟ์