ข่าวสาร

03Feb/23

THAILAND GREENMECH CONTEST 2023 ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานผ่านกิจกรรมการสร้างโครงงาน ด้านวิศวกรรมและพลังงานสะอาด

📢 ลงทะเบียน 3 กุมภาพันธ์ 2566 – 15 พฤษภาคม 2566 ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ Facebook แฟนเพจ Thailand Green Mech Line official: @thailandgreenmech หากมีข้อสงสัย E-mail: gogreenmech@hotmail.com ดาวน์โหลดใบสมัคร Thailand GreenMech 2023

11Jun/19

ประกาศแผนผังสนามแข่งขัน

ประกาศแผนผังสนามแข่งขัน ของแต่ละทีม สามารถตรวจสอบตำแหน่งของแต่ละทีม เพื่อสะดวกในการเข้าพื้นที่สนามแข่งนะคะ ดาวน์โหลด แผนผังสนามแข่ง  

10Jun/19

ประกาศรางวัล THAILAND GREEN MECH 2019

ประกาศ รายชื่อรางวัล การแข่งขันออกแบบนวัตกรรม เทคโนโลยี พื้นฐานวิศวกรรม และพลังงานสะอาด Thailand Green Mech Contest 2019 และ การแข่งขัน ระบบอัตโนมัติควบคุมด้วยไมโครบิต (Robot for Smart Energy Project Competition) ประจำปี 2019  รางวัลมีทั้งสิ้น 57 รางวัล  มูลค่า 1,632,200  บาท  มาลุ้นกันวันที่ 15 มิถุนายนนี้ นะค่ะRead More…

04Mar/19

Robot for Smart Energy

ประกาศรายการแข่งขันเพิ่มเติม ระบบอัตโนมัติควบคุมด้วยไมโครบิต Robot for Smart Energy Project Competition แนวความคิด เป็นการประยุกต์ใช้ ระบบการควบคุม การเขียนโปรแกรมเพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ตรวจวัดและอุปกรณ์ขับเคลื่อน ผ่านสมการ หรือเงื่อนไข เพื่อให้เกิดการท างานอัตโนมัติ หรือเพื่อให้เกิด การท างาน การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสามารถจ าลองระบบควบคุม ระบบการใช้พลังงาน ตามสภาพความเป็นจริงได้ตามต้องการ ระดับการแข่งขัน แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 1. ระดับประถมศึกษา 2. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 3.Read More…

02Feb/19

THAILAND GREEN MECH CONTEST 2019

ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน “การออกแบบนวัตกรรม เทคโนโลยีพื้นฐานวิศวกรรม และพลังงานสะอาด “Thailand Green Mech Contest 2019 ” ในวันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนบุรี จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมกับ บริษัท ภาดา เอ็ดดูเคชั่น จำกัด เพื่อคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขัน “2019 Green Mech World andRead More…

14Jun/18

แผนผังที่นั่งประจำกลุ่ม

น้องๆนักเรียนและอาจารย์ผู้ควบคุมทีมทุกท่าน สามารถตรวจสอบแผนผังที่นั่งประจำกลุ่ม ได้จาก link ด้านล่างนะค่ะ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเข้างาน ***แผนผังที่นั่งประจำกลุ่ม ดาวน์โหลด 

14Jun/18

GREEN MECH Challenge Creativity

ขอมูลเพิ่มเติ่มสำหรับวันแข่งขัน THAILAND GREEN MECH 2018 น้องๆนักเรียนและอาจารย์ผู้ควบคุมทีมทุกท่าน กรุณาศึกษาข้อมูล เพื่อความสะดวกในการเดินทาง *** โรงเรียนที่ประสงค์จะเอาของมาเก็บไว้ที่งานก่อน ในวันที่ 15 มิย. สามารถนําของมาไว้ที่สถานที่จัดงานได้เวลาไม่เกิน 20.00 น. โดย สามารถจอดโซนสีม่วงชั้น 4 ประตูโรงหนังได้เลยค่ะ เพื่อลดปัญหาความ คับคั่งของการเข้างานในวันที่ 16 มิถุนายน ค่ะ – การเดินทางเข้าสะนามแข่งขัน ดาวน์โหลด – กำหนดการจัดการแข่งขัน ดาวน์โหลด – กำหนดการขึ้นรับใบประกาศศนีย์บัตร ดาวน์โหลดRead More…

17Feb/18

Thailand Green Mech 2018

ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน “การออกแบบนวัตกรรม เทคโนโลยีพื้นฐานวิศวกรรม และพลังงานสะอาด Thailand Green Mech Contest 2018 ” ในวันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนบุรี จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมกับ บริษัท ภาดา เอ็ดดูเคชั่น จำกัด เพื่อคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขัน 2018 GreenMech World and TaiwanRead More…