น้องๆนักเรียนและอาจารย์ผู้ควบคุมทีมทุกท่าน สามารถตรวจสอบแผนผังที่นั่งประจำกลุ่ม ได้จาก link ด้านล่างนะค่ะ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเข้างาน

***แผนผังที่นั่งประจำกลุ่ม ดาวน์โหลด imagesDoad