ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน “การออกแบบนวัตกรรม เทคโนโลยีพื้นฐานวิศวกรรม และพลังงานสะอาด “Thailand Green Mech Contest 2019 ”
ในวันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนบุรี
จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมกับ บริษัท ภาดา เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
เพื่อคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขัน “2019 Green Mech World and Taiwan Contests” ระดับนานาชาติ ณ เมืองไทยจง ประเทศไต้หวัน

ระดับการแข่งขัน: Thailand Green Mech Contest แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่
1. ระดับประถมศึกษา
2. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
3. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
4. ทีมวิศวกรหน้าใหม่ (สําหรับโรงเรียนที่ยังไม่เคยเข้าร่วมการแข่งขัน)

สมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ตั้งแต่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 – 30 พฤษภาคม 2562

ดาวน์โหลดรายละเอียดการแข่งขันและกติกาได้ที่นี่ imagesDoad

ส่งเอกสารการสมัครได้ที่
E-mail: gogreenmech@hotmail.com

ติดตามข้อมูลอัพเดทและข่าวสารการแข่งขันได้ทาง
Facebook Gigo Thailand
https://www.facebook.com/GigoToysThailand/

LINE Official
@gigothailand
https://line.me/R/ti/p/%40kiq6417j