ประกาศรายการแข่งขันเพิ่มเติม
ระบบอัตโนมัติควบคุมด้วยไมโครบิต
Robot for Smart Energy Project Competition

แนวความคิด
เป็นการประยุกต์ใช้ ระบบการควบคุม การเขียนโปรแกรมเพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ตรวจวัดและอุปกรณ์ขับเคลื่อน ผ่านสมการ หรือเงื่อนไข เพื่อให้เกิดการท างานอัตโนมัติ หรือเพื่อให้เกิด
การท างาน การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสามารถจ าลองระบบควบคุม ระบบการใช้พลังงาน ตามสภาพความเป็นจริงได้ตามต้องการ

ระดับการแข่งขัน แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่
1. ระดับประถมศึกษา
2. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
3. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

จัดการแข่งขันขึ้นพร้อมกันในงาน  “การออกแบบนวัตกรรม เทคโนโลยีพื้นฐานวิศวกรรม และพลังงานสะอาด “Thailand Green Mech Contest 2019 ” ในวันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนบุรี

ดาวน์โหลดรายละเอียดการแข่งขันและกติกาได้ที่นี่ imagesDoad

ส่งเอกสารการสมัครได้ที่
E-mail: gogreenmech@hotmail.com

ติดตามข้อมูลอัพเดทและข่าวสารการแข่งขันได้ทาง
Facebook Gigo Thailand
https://www.facebook.com/GigoToysThailand/

LINE Official
@gigothailand
https://line.me/R/ti/p/%40kiq6417j