การแข่งขัน

14Jun/18

GREEN MECH Challenge Creativity

ขอมูลเพิ่มเติ่มสำหรับวันแข่งขัน THAILAND GREEN MECH 2018 น้องๆนักเรียนและอาจารย์ผู้ควบคุมทีมทุกท่าน กรุณาศึกษาข้อมูล เพื่อความสะดวกในการเดินทาง *** โรงเรียนที่ประสงค์จะเอาของมาเก็บไว้ที่งานก่อน ในวันที่ 15 มิย. สามารถนําของมาไว้ที่สถานที่จัดงานได้เวลาไม่เกิน 20.00 น. โดย สามารถจอดโซนสีม่วงชั้น 4 ประตูโรงหนังได้เลยค่ะ เพื่อลดปัญหาความ คับคั่งของการเข้างานในวันที่ 16 มิถุนายน ค่ะ – การเดินทางเข้าสะนามแข่งขัน ดาวน์โหลด – กำหนดการจัดการแข่งขัน ดาวน์โหลด – กำหนดการขึ้นรับใบประกาศศนีย์บัตร ดาวน์โหลดRead More…

17Feb/18

Thailand Green Mech 2018

ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน “การออกแบบนวัตกรรม เทคโนโลยีพื้นฐานวิศวกรรม และพลังงานสะอาด Thailand Green Mech Contest 2018 ” ในวันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนบุรี จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมกับ บริษัท ภาดา เอ็ดดูเคชั่น จำกัด เพื่อคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขัน 2018 GreenMech World and TaiwanRead More…

07Aug/17

2017 World Green Mech Contest

ประมวลภาพบรรยากาศการแข่งขัน “การออกแบบนวัตกรรม เทคโนโลยีพื้นฐานวิศวกรรม และพลังงานสะอาด 2017 World Green Mech Contest ” ณ Education Institute of Nanhu District, Jizxing, Zhejiang Province ประเทศจีน ระหว่างวันที่ 3 – 6 สิงหาคม 2560

15Jun/17

ผลการประกาศรางวัล THAILAND GREEN MECH Contest 2017

ผลการประกาศรางวัล THAILAND GREEN MECH Contest 2017 ประกาศผลรางวัล  ระดับประถมศึกษา รางวัลChampion      Green Hornet    โรงเรียนบ้านท่าข้าม (ท่าข้ามวิทยาคม) รางวัล Runner-up    จ.ว.กำแพงเพชร 2017         โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา รางวัล3rd Place  Geothermal Team           โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ รางวัล Innovation in the ApplicationRead More…

02Jun/17

ชี้แจงการเดินทางและที่พักสำหรับทีมที่เข้าร่วมแข่งขัน

การเดินทางมาเข้าสนามแข่งขัน ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ กรุงเทพมหานคร Island Hall อยู่บนชั้น 4 สามารถจอดรถที่ลานจอดรถโซน D ชั้น 4 รถที่สามารถขึ้นลานจอดรถได้จะจำกัดความสูง ที่ 1.9 เมตร เท่านั้น การขนส่งของควรใช้รถกระบะ หรือ รถที่ มีความสูง ไม่เกิน 1.9 เมตร โรงเรียนที่เดินทางโดยรถตู้ ให้จอดลานจอดรถโซน C และเดินมาประตูทางเข้าอาคาร D ชั้น B ให้ใช้ลิฟท์บริเวณทางเข้า ประตูRead More…

17Mar/17

THAILAND GREEN MECH CONTEST 2017

ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน “การออกแบบนวัตกรรม เทคโนโลยีพื้นฐานวิศวกรรม และพลังงานสะอาด Thailand Green Mech Contest 2017 ” ในวันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2560 ณ ห้อง Island  Hall ศูนย์การค้า Fashion Island จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมกับ บริษัท ภาดา เอ็ดดูเคชั่น จำกัด  เพื่อคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยไปเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติ ณ Education InstituteRead More…

28Nov/16

การแข่งขันรถพลังงานน้ำ จังหวัดระยอง

บรรยาการงาน  “Rayong2′ Got Talen” ศักยภาพสร้างได้ที่ระยอง ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ระยอง และการเรียนรู้วิศวะกรรมขั้นพื้นฐานและพลังงานสะอาด gigo เข้ารวมจัดแสดง พร้อมทั้งจัดการแข่งขันรถพลังงานน้ำ เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ในยุคประเทศไทย 4.0 ระหว่างวันที่ 26-27 พฤศจิกายน

21Jul/16

เชิญแข่งขันออกแบบนวัฒกรรมและพลังสะอาดกับเครื่องกล

ขอเชิญเข้าร่วม “การแข่งขันออกแบบนวัฒกรรมและพลังงานสะอาดกับเครื่องกล” ในงานมหกรรมการแข่งขันทักษะเชิงวิชาการครั้งที่ 2 และงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ในวันที่ 18 สิงหาคม 2559