02Jun/17

ชี้แจงการเดินทางและที่พักสำหรับทีมที่เข้าร่วมแข่งขัน

การเดินทางมาเข้าสนามแข่งขัน ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ กรุงเทพมหานคร Island Hall อยู่บนชั้น 4 สามารถจอดรถที่ลานจอดรถโซน D ชั้น 4 รถที่สามารถขึ้นลานจอดรถได้จะจำกัดความสูง ที่ 1.9 เมตร เท่านั้น การขนส่งของควรใช้รถกระบะ หรือ รถที่ มีความสูง ไม่เกิน 1.9 เมตร โรงเรียนที่เดินทางโดยรถตู้ ให้จอดลานจอดรถโซน C และเดินมาประตูทางเข้าอาคาร D ชั้น B ให้ใช้ลิฟท์บริเวณทางเข้า ประตูRead More…

01Apr/17

โปรโมชั่น งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 45

งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 45 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 29 มีนาคม – 9 เมษายน นี้แล้วนะคะ เตรียมตัวไปช้อปกันได้เลย กับโปรโมชั่นแรงๆ รับ Summer เจอกันได้ที่บูท ภาดา เอ็ดดูเคชั่น S01 โซน C2 ไปหาซื้อหนังสือดีๆ และสื่อการศึกษาที่ออกแบบมาเพื่อมุ่งเน้นการสอนแบบ STEAM เน้นการลงมือปฏิบัติให้เห็นจริง ทำให้ผู้เรียนสนุกกับการเรียนและโปรโมชั่นมากมายได้ที่งานนะคะ ห้ามพลาดเด็ดขาดดดด ^^

17Mar/17

THAILAND GREEN MECH CONTEST 2017

ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน “การออกแบบนวัตกรรม เทคโนโลยีพื้นฐานวิศวกรรม และพลังงานสะอาด Thailand Green Mech Contest 2017 ” ในวันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2560 ณ ห้อง Island  Hall ศูนย์การค้า Fashion Island จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมกับ บริษัท ภาดา เอ็ดดูเคชั่น จำกัด  เพื่อคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยไปเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติ ณ Education InstituteRead More…

24Feb/17

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพครูคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับ บริษัท ภาดา เอ็ดดูเคชั่น จำกัด จัดอบรมและพัฒนาศักยภาพครูคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ในกลุ่มโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏและโรงเรียนมัธยมสังกัด สพฐ. เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการจัดการเรียนการสอน และการสอนเชิงบูรณาการ STEM Education ซึ่งนำไปสู่การยกระดับการศึกษาและพัฒนาความพร้อมในฐานะสมาชิกประชาคมอาเซียน โดยแบ่งกิจกรรมการอบรมออกเป็น 2 กิจกรรม ดังนี้ 1.กิจกรรมการอบรมและพัฒนาศักยภาพครูคณิตศาสตร์ด้านเทคนิคการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน 2.กิจกรรมอบรมและพัฒนาศักยภาพครูวิทยาศาสตร์ด้วยการสอนเชิงบูรณาการ STEM ฎกีแฟะรนื เกี่ยวกับ “กลไก ไฟฟ้า สมองกล” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 – 10 มินาคม 2560Read More…

05Feb/17

Thailand Inventors’Day 2017

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “กลไก ไฟฟ้า สมองกลกับการจัดกิจกรรม STEAM” ในงาน “วันนักประดิษฐ์”ประจำปี 2560 Thailand Inventors’Day 2017 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 จัดขึ้น ณ ห้อง MR 213 ศูนย์นิทนทรรศการและการประชุมไบเทค จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ โดยมี รศ.ธีรวัฒน์ ประกอบผล อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนแบบ STEM ศึกษา จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ สนับสนุนโดย บริษัทRead More…

29Jan/17

อบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “กลไก ไฟฟ้า สมองกล กับการจัดกิจกรรม STEAM”

โคงการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “กลไก ไฟฟ้า สมองกล กับการจัดกิจกรรม STEAM” ณ โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี โดยมี รศ.ธีรวัฒน์ ประกอบผล อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนแบบ STEM ศึกษา จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ให้เกียรติเป็นวิทยากรอบรมในครั้งนี้

23Jan/17

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรม “กลไก ไฟฟ้า สมองกล”

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรม “กลไก ไฟฟ้า สมองกล” กับการจัดกิจกรรม STEAM ตามหัวข้อดังต่อไปนี้ 1. สร้างนักพัฒนา นวัตกรรมด้วยกิจกรรม STEAM 2. ความรู้พื้นฐานด้านกลไก ไฟฟ้า และระบบอัตโนมัติ 3. แนวทางการออกแบบกิจกรรม ในวันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.30 – 16.30 น. ณ ห้อง MR 213 งานวันนักประดิษฐ์ ประจำปีRead More…

18Jan/17

ห้องเรียนวิศวกรรมพื้นฐานและพลังงานที่ยั่่งยืน

การอบรมเชิงปฏิบัติการห้องเรียน “การเรียนรู้วิศวกรรมพื้นฐานและพลังงานที่ยั่งยืน” ณ โรงเรียนลาซาล เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูผุ้สอน ให้สามารถนำอุปกรณ์ไปใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนในชั้นเรียน สอดคล้องกับแนวทาง STEM ศึกษา ซึ่งเป็นฝึกให้นักเรียนรุ้จักการคิดและออกแบบนวัฒกรรมใหม่ๆ พร้อมก้าวทันยุค 4.0

13Jan/17

วันเด็กแห่งชาติ 2560

วันเด็กแห่งชาติ ปี 60 ชูแนวคิด “ดินแดนแห่งความสุข ตามรอยศาสตร์ของพระราชา” จัดกิจกรรมสุดยิ่งใหญ่ผ่าน 6 สถานีหลัก เสาร์ที่ 14 ม.ค.60 ที่สนามเสือป่า พบกับ gigo ได้ที่บูท J สำหรับการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2560 นับเป็นครั้งที่ 62 ภายใต้แนวคิด “ดินแดนแห่งความสุข ตามรอยศาสตร์ของพระราชา” ปีนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญวันเด็กปีนี้ว่า “เด็กไทย ใส่ใจศึกษาRead More…