กิจกรรม

14Jun/18

GREEN MECH Challenge Creativity

ขอมูลเพิ่มเติ่มสำหรับวันแข่งขัน THAILAND GREEN MECH 2018 น้องๆนักเรียนและอาจารย์ผู้ควบคุมทีมทุกท่าน กรุณาศึกษาข้อมูล เพื่อความสะดวกในการเดินทาง *** โรงเรียนที่ประสงค์จะเอาของมาเก็บไว้ที่งานก่อน ในวันที่ 15 มิย. สามารถนําของมาไว้ที่สถานที่จัดงานได้เวลาไม่เกิน 20.00 น. โดย สามารถจอดโซนสีม่วงชั้น 4 ประตูโรงหนังได้เลยค่ะ เพื่อลดปัญหาความ คับคั่งของการเข้างานในวันที่ 16 มิถุนายน ค่ะ – การเดินทางเข้าสะนามแข่งขัน ดาวน์โหลด – กำหนดการจัดการแข่งขัน ดาวน์โหลด – กำหนดการขึ้นรับใบประกาศศนีย์บัตร ดาวน์โหลดRead More…

17Feb/18

Thailand Green Mech 2018

ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน “การออกแบบนวัตกรรม เทคโนโลยีพื้นฐานวิศวกรรม และพลังงานสะอาด Thailand Green Mech Contest 2018 ” ในวันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนบุรี จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมกับ บริษัท ภาดา เอ็ดดูเคชั่น จำกัด เพื่อคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขัน 2018 GreenMech World and TaiwanRead More…

07Aug/17

2017 World Green Mech Contest

ประมวลภาพบรรยากาศการแข่งขัน “การออกแบบนวัตกรรม เทคโนโลยีพื้นฐานวิศวกรรม และพลังงานสะอาด 2017 World Green Mech Contest ” ณ Education Institute of Nanhu District, Jizxing, Zhejiang Province ประเทศจีน ระหว่างวันที่ 3 – 6 สิงหาคม 2560

27Jul/17

อบรมการใช้สื่อนวัฒกรรมการเรียนรู้ ร.ร.อนุบาลปทุมธานี

อบรมครู “ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้” ห้องเรียน CREATIVE CLASSROOM การใช้นวัตกรรมใหม่ สะเต็มศึกษาสามารถลงมือปฎิบัติได้ง่าย เช่น สร้างระบบขับเคลื่อนด้วยเฟือง สายพาน ระบบทำงานด้วยพลังงานน้ำหรือแรงดันอากาศ ระบบขนส่งโดยใช้รอกหรือกลไกต่าง ๆ นักเรียนสามารถทำและปรับเปลี่ยนได้ง่าย บรรยายโดยรศ.ธีรวัฒน์ ประกอบผล โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี

26Jul/17

อบรมครูและนักเรียน การใช้สื่อเครื่องกลและหุ่นยนต์พื้นฐาน ร.ร.วชิราวุธวิทยาลัย

อบรมครูและนักเรียน ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ การใช้เครื่องกล ความสำคัญกับการเรียนรู้ และปลูกจิตสำนึกด้านนวัตกรรมใหม่ และพลังงานสะอาดโดยท่านอาจารย์ ชมพูเนกข์ สโรบล มาเป็นวิทยากร ในโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย ซึ่งเป็นโรงเรียนของ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6

16Jul/17

อบรมครูจังหวัดกำแพงเพชร ในการใช้สื่อสะเต็มศึกษา

กิจกรรมอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการใช้สื่อนวัฒกรรมการเรียนการสอน เพื่อลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ตามแนวทางสะเต็มศึกษา

01Jul/17

อบรมการใช้ห้องเรียน CREATIVE CLASSROOM ร.ร.สระแก้ว

อบรมครูโรงเรียนสระแก้ว ในการใช้ ห้องเรียน CREATIVE CLASSROOM ซึ่งเป็นห้องเรียนที่ส่งเสริมการเรียนการสอนแบบ Active Learning เน้นให้ผู้เรียน เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง โดยการอบรมในครั้งนี้จะนำไปเป็นแนวทางในการนำไปจัดการเรียนการสอน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้่ ของโรงเรียนสระแก้ว โดยมีท่านอาจารย์ชมพูเนกข์ สโรบล มาเป็นวิทยากรในการให้ความรู้ในครั้งนี้ 

15Jun/17

ผลการประกาศรางวัล THAILAND GREEN MECH Contest 2017

ผลการประกาศรางวัล THAILAND GREEN MECH Contest 2017 ประกาศผลรางวัล  ระดับประถมศึกษา รางวัลChampion      Green Hornet    โรงเรียนบ้านท่าข้าม (ท่าข้ามวิทยาคม) รางวัล Runner-up    จ.ว.กำแพงเพชร 2017         โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา รางวัล3rd Place  Geothermal Team           โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ รางวัล Innovation in the ApplicationRead More…

02Jun/17

ชี้แจงการเดินทางและที่พักสำหรับทีมที่เข้าร่วมแข่งขัน

การเดินทางมาเข้าสนามแข่งขัน ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ กรุงเทพมหานคร Island Hall อยู่บนชั้น 4 สามารถจอดรถที่ลานจอดรถโซน D ชั้น 4 รถที่สามารถขึ้นลานจอดรถได้จะจำกัดความสูง ที่ 1.9 เมตร เท่านั้น การขนส่งของควรใช้รถกระบะ หรือ รถที่ มีความสูง ไม่เกิน 1.9 เมตร โรงเรียนที่เดินทางโดยรถตู้ ให้จอดลานจอดรถโซน C และเดินมาประตูทางเข้าอาคาร D ชั้น B ให้ใช้ลิฟท์บริเวณทางเข้า ประตูRead More…