กิจกรรม

21Jul/16

เชิญแข่งขันออกแบบนวัฒกรรมและพลังสะอาดกับเครื่องกล

ขอเชิญเข้าร่วม “การแข่งขันออกแบบนวัฒกรรมและพลังงานสะอาดกับเครื่องกล” ในงานมหกรรมการแข่งขันทักษะเชิงวิชาการครั้งที่ 2 และงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ในวันที่ 18 สิงหาคม 2559 

21Jul/16

มอบห้องสะเต็มศึกษา

อธิการบดี คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชรรับมอบห้องปฎิบัติการเรียนรู้โครงสร้างวิศวกรรมพื้นฐาน จากบริษัทภาดาเอ็ดดูเคชั่นจำกัดเพื่อเป็นศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้สะเต็มศึกษาสำหรับโรงเรียนในจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและครูโรงเรียนบ้านวังหันนำ้ดึงเข้ารับการอบรมเชิงปฎิบัติการในวันที่ 11 กรกฎาคม 59  

21Jul/16

STEM โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี

กิจกรรม STEM ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ อีก1 โรงเรียนที่ทุ่มเทกับน้องๆนักเรียนอย่างเต็มที่. โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วันที. 21 กรกฎาคม 2559 ค่ะ โดยได้รับการสนันสนุนวิชาการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ…  

13Jul/16

อบรมเทคนิคการใช้สื่อ ร.ร.อนุบาลอุตรดิตถ์

กิจกรรมอบรมเทคนิคการสอนด้วยสื่อด้านกลไกโครงสร้างพื้นฐานและพลังงานสะอาด ณ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 10 กรกฏาคม 2559 คุณครูให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก