1703/17
greenmech2017

THAILAND GREEN MECH CONTEST 2017

ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน “การออกแบบนวัตกรรม เทคโนโลยีพื้นฐานวิศวกรรม และพลังงานสะอาด Thailand Green Mech Contest 2017 ” ในวันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2560 ณ ห้อง Island  Hall ศูนย์การค้า Fashion Island จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมกับ บริษัท ภาดา เอ็ดดูเคชั่น จำกัด  เพื่อคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยไปเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติ ณ Education InstituteRead More…

2402/17
Untitled-4

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพครูคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับ บริษัท ภาดา เอ็ดดูเคชั่น จำกัด จัดอบรมและพัฒนาศักยภาพครูคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ในกลุ่มโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏและโรงเรียนมัธยมสังกัด สพฐ. เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการจัดการเรียนการสอน และการสอนเชิงบูรณาการ STEM Education ซึ่งนำไปสู่การยกระดับการศึกษาและพัฒนาความพร้อมในฐานะสมาชิกประชาคมอาเซียน โดยแบ่งกิจกรรมการอบรมออกเป็น 2 กิจกรรม ดังนี้ 1.กิจกรรมการอบรมและพัฒนาศักยภาพครูคณิตศาสตร์ด้านเทคนิคการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน 2.กิจกรรมอบรมและพัฒนาศักยภาพครูวิทยาศาสตร์ด้วยการสอนเชิงบูรณาการ STEM ฎกีแฟะรนื เกี่ยวกับ “กลไก ไฟฟ้า สมองกล” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 – 10 มินาคม 2560Read More…

0502/17
16406507_761491210676469_6911544610490580708_n

Thailand Inventors’Day 2017

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “กลไก ไฟฟ้า สมองกลกับการจัดกิจกรรม STEAM” ในงาน “วันนักประดิษฐ์”ประจำปี 2560 Thailand Inventors’Day 2017 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 จัดขึ้น ณ ห้อง MR 213 ศูนย์นิทนทรรศการและการประชุมไบเทค จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ โดยมี รศ.ธีรวัฒน์ ประกอบผล อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนแบบ STEM ศึกษา จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ สนับสนุนโดย บริษัทRead More…

2901/17
16402922_10203036288105151_5496096989647601305_o

อบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “กลไก ไฟฟ้า สมองกล กับการจัดกิจกรรม STEAM”

โคงการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “กลไก ไฟฟ้า สมองกล กับการจัดกิจกรรม STEAM” ณ โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี โดยมี รศ.ธีรวัฒน์ ประกอบผล อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนแบบ STEM ศึกษา จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ให้เกียรติเป็นวิทยากรอบรมในครั้งนี้

2301/17
inventorDay2

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรม “กลไก ไฟฟ้า สมองกล”

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรม “กลไก ไฟฟ้า สมองกล” กับการจัดกิจกรรม STEAM ตามหัวข้อดังต่อไปนี้ 1. สร้างนักพัฒนา นวัตกรรมด้วยกิจกรรม STEAM 2. ความรู้พื้นฐานด้านกลไก ไฟฟ้า และระบบอัตโนมัติ 3. แนวทางการออกแบบกิจกรรม ในวันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.30 – 16.30 น. ณ ห้อง MR 213 งานวันนักประดิษฐ์ ประจำปีRead More…

1801/17
Razan (55)

ห้องเรียนวิศวกรรมพื้นฐานและพลังงานที่ยั่่งยืน

การอบรมเชิงปฏิบัติการห้องเรียน “การเรียนรู้วิศวกรรมพื้นฐานและพลังงานที่ยั่งยืน” ณ โรงเรียนลาซาล เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูผุ้สอน ให้สามารถนำอุปกรณ์ไปใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนในชั้นเรียน สอดคล้องกับแนวทาง STEM ศึกษา ซึ่งเป็นฝึกให้นักเรียนรุ้จักการคิดและออกแบบนวัฒกรรมใหม่ๆ พร้อมก้าวทันยุค 4.0

1301/17
e5gjdbcbedbc978ifaaai

วันเด็กแห่งชาติ 2560

วันเด็กแห่งชาติ ปี 60 ชูแนวคิด “ดินแดนแห่งความสุข ตามรอยศาสตร์ของพระราชา” จัดกิจกรรมสุดยิ่งใหญ่ผ่าน 6 สถานีหลัก เสาร์ที่ 14 ม.ค.60 ที่สนามเสือป่า พบกับ gigo ได้ที่บูท J สำหรับการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2560 นับเป็นครั้งที่ 62 ภายใต้แนวคิด “ดินแดนแห่งความสุข ตามรอยศาสตร์ของพระราชา” ปีนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญวันเด็กปีนี้ว่า “เด็กไทย ใส่ใจศึกษาRead More…

1001/17
jurapon 2 (30)

ส่งเสริมการเรียนรู้ STEM ร.ร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

gigp จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ตามแนวทางการเรียนการสอน STEM ศึกษา ให้กับน้องๆ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 5 พร้อมทั้งนักเรียนแลกเปลี่ยนจากประเทศญี่ปุ่น ของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดสตูล เพื่อให้น้องนักเรียนได้ฝึกคิด และลงมือปฏิบัติ กับสื่อการเรียนการสอนวิศวกรรมพื้นฐานและพลังงานที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นสื่อการสอนที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในห้องเรียนได้อย่างหลากหลาย

2312/16
gift

gigo ใจดี แจกฟรี

gigo ใจดี แจกฟรี  รับกันง่ายๆ ได้ฟรีๆ ส่งถึงบ้าน เป็นของขวัญฝากลูก ฝากหลาน ก็ดีนะ ตัวต่ออัจฉริยะเสริมทักษะสำหรับเด็กจาก ประเทศไต้หวัน  จำนวน  10 ชุด GIGO MONSTER VILLAGE และ GIGO SPACE ADVENTURE เงื่อนไขง่ายๆ เพียงแค่คุณเพิ่มเพื่อนใน Line ค้นหาเพื่อนด้วย @gigothailand (มี@ข้างหน้าด้วยนะ) หรือกดที่นี้ https://line.me/R/ti/p/%40gigothailand แล้วแนะนำ line : gigothailand ไปยังกลุ่มหรือเพื่อนของคุณ ส่งหลักฐานการแนะนำกลับมาที่Read More…

2112/16
putti-11

การเรียนรู้วิศวกรรมพื้นฐานและพลังงานที่ยั่งยืน

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเรียนรู้วิศวกรรมพื้นฐานและพลังงานที่ยั่งยืน” ณ โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล โดยมีท่าน ดร.นุสินธุ์ รุ่งเดช รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษา ฉะเชิงเทรา เขต 1 ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการอบรม ซึ่งการอบรมในครั้งนี้มีครูและนักเรียนในเขตพื้นที่ประถมศึกษา ฉะเชิงเทรา เขต 1 เข้ารับการอบรมเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับ STEM ฝึกทักษะกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ และลงมือปฏิบัติจริง ดำเนินโครงการโดย ผอ.ดร.สมบัติ รัตนคร ครูเตือนใจ ทองดี และครูสมประสงค์ จำปาทอง