2811/16
img_0140

การแข่งขันรถพลังงานน้ำ จังหวัดระยอง

บรรยาการงาน  “Rayong2′ Got Talen” ศักยภาพสร้างได้ที่ระยอง ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ระยอง และการเรียนรู้วิศวะกรรมขั้นพื้นฐานและพลังงานสะอาด gigo เข้ารวมจัดแสดง พร้อมทั้งจัดการแข่งขันรถพลังงานน้ำ เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ในยุคประเทศไทย 4.0 ระหว่างวันที่ 26-27 พฤศจิกายน

2107/16
7347_1402131240048003_4490273328066096345_n

เชิญแข่งขันออกแบบนวัฒกรรมและพลังสะอาดกับเครื่องกล

ขอเชิญเข้าร่วม “การแข่งขันออกแบบนวัฒกรรมและพลังงานสะอาดกับเครื่องกล” ในงานมหกรรมการแข่งขันทักษะเชิงวิชาการครั้งที่ 2 และงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ในวันที่ 18 สิงหาคม 2559 

2107/16
13669599_1754884374800885_1311241224717338323_n

มอบห้องสะเต็มศึกษา

อธิการบดี คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชรรับมอบห้องปฎิบัติการเรียนรู้โครงสร้างวิศวกรรมพื้นฐาน จากบริษัทภาดาเอ็ดดูเคชั่นจำกัดเพื่อเป็นศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้สะเต็มศึกษาสำหรับโรงเรียนในจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและครูโรงเรียนบ้านวังหันนำ้ดึงเข้ารับการอบรมเชิงปฎิบัติการในวันที่ 11 กรกฎาคม 59  

2107/16
13726836_1758231257799530_3831558069344448376_n

STEM โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี

กิจกรรม STEM ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ อีก1 โรงเรียนที่ทุ่มเทกับน้องๆนักเรียนอย่างเต็มที่. โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วันที. 21 กรกฎาคม 2559 ค่ะ โดยได้รับการสนันสนุนวิชาการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ…  

1307/16
73785_exposure

อบรมเทคนิคการใช้สื่อ ร.ร.อนุบาลอุตรดิตถ์

กิจกรรมอบรมเทคนิคการสอนด้วยสื่อด้านกลไกโครงสร้างพื้นฐานและพลังงานสะอาด ณ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 10 กรกฏาคม 2559 คุณครูให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก

1908/15
1681444_1439978636

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ร่วมเปิดประสบการณ์กับเด็กๆ ในกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์